Chào mừng đến với tuổi trẻ làm giàu!

  1. Tư duy - Chìa khóa của thành công

Chắc chúng ta đều nhớ câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare "To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Trong cuộc sống, tư duy sẽ giúp chúng ta có thể làm được tất cả. Bạn có bao giờ tin rằng, chúng ta có thể "nghĩ" ra sự giàu có hay không? Nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là một thực tế không thể chối cãi. Nếu không có sự suy nghĩ, tư duy của con người thì đã không thể có một xã hội như hôm nay. Cuộc sống mỗi ngày đều có thể có thêm sự mới lạ đó là nhờ vào sức sáng tạo trong tư duy của mỗi con người. Thành công của người này hôm nay, đến người khác họ lại phải suy nghĩ để tìm ra thành công khác. Dù là trong một công việc cũng không thể cứ lặp đi lặp lại, không thể bắt chước người này, người khác mà có được thành công. Chúng ta chỉ có thể học tập họ để mà vươn lên hơn thế. Nếu người khác thất bại, bạn có thể tìm ra một hướng suy nghĩ khác để sau đó hành động để đạt đến thành công. Nhưng nếu bạn thất bại, bạn cũng có thể làm như vậy để vượt qua nó. Hãy luôn suy nghĩ, luôn động não thì sẽ luôn có cái mới để làm, để đi tới thành công. >

Học làm giàu bằng cách thay đổi tư duy làm giàu ngay từ bây giờ

Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.

Định luật PARKINSON 

 

1.Hãy nghiền nát nỗi sợ hãi và học hỏi mọi điều bạn muốn.
2.Ông tri không sinh ra người đng trên người, Ông trời không sinh ra người đứng dưới người. Tất cả, đều do sự học mà ra -Fukuzawa Yukichi.
3.Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn của Cuộc Sống mà là một trạng thái của Trí Tuệ-Tâm Hồn- Nguyễn Tất Thịnh.


Chẳng có gì đáng để lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. Tất cả những gì người khác có thể cướp đi từ bạn đều chẳng đáng giá gì.Tại sao bạn phải lo sợ, hoài nghi, do dự?Bạn phải là chính bạn, là sự tự do không giới hạn, trải nghiệm và sống thật sự. Có quá nhiều người đánh mất chính mình để làm hài lòng người khác. Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì.